Zobrazovacie metódy pri diagnostike močových kameňov

Týmto článokom nadväzujem na diagnostiku močových kameňov odpublikovanú skôr. Budem sa v ňom venovať bežne používaným zobrazovacím metódam aby vás nič neprekvapilo.

K vyšetreniam bez ktorých sa pri procese diagnostikovania močových kameňov nezaobídeme jednoznačne patria zobrazovacie metódy. Prvým a základným vyšetrením je Ultrasonografické vyšetrenie močových ciest, kde sledujeme možnú prítomnosť močových kameňov v obličke, stupeň upchatia obličky, a pri dlhodobom upchatí obličky aj možné poškodenie obličky premietajúce sa v redukcií funkčnej časti tkaniva. Močové kamene vyplavené v močovode nie sú detekovateľné ultrasonografickým vyšetrením. Kamene prítomné v močovom mechúre sú však spomínaným vyšetrením viditeľné takmer vždy.

Ďalšou nemenej dôležitou diagnostickou zobrazovacou metódou je realizácia prehľadného Rontgenového snímku brucha v ľahu. Pri takomto snímku sledujeme veľkosť kameňa, jeho uloženie či tvar. Problematika tohto vyšetrenia spočíva vo fakte, že približne 30-35% kameňov nie je možné takýmto vyšetrením identifikovať či už kvôli slabej kontrastnosti kameňa, prítomnosti výraznejšej črevnej náplne či plynatosti, alebo pre sumáciu slabo viditeľného kameňa s kosťami.

V takýchto prípadoch sa ešte donedávna odporúčalo vyšetrenie realizované sériou snímkou v určitých časových odstupoch po podaní kontrastnej látky – takzvaná i.v. Urografia. Pre jej časovú náročnosť, riziko alergickej reakcie po podaní kontrastnej látky a rádiologické zaťaženie sa dnes však už neodporúča.

Pri kameňoch, ktoré nie je vidieť na klasickom Rontgenovom natívnom snímku brucha je odporúčaná realizácia natívneho CT vyšetrenia – bez podania k.l. Takéto vyšetrenie dokáže zobraziť a podať nám všetky dôležité informácie o močových kameňoch a ich charakteristike. Štandardným natívnym CT vyšetrením však nedokážeme určiť druh kameňa.

Diagnostika močových kameňov je vnímaná komplexne. Bez jej správneho prevedenia a hodnotenia nie je možné zvoliť správny postup pri liečbe močových kameňov. Aj preto sa na poli diagnostiky močových kameňov neustále vyvíjajú nové a pokročilejšie metódy, podávajúce detailnejší pohľad na ich problematiku.

Autor: MUDr. Milan Chalachan

Hľadáte urologické oddelenie vo svojom okolí?

Na Slovensku máme veľmi kvalitné urologické oddelenia a kliniky, ktoré vedia vykonávať celú škálu urolitiatických operácií. Nezabúdajte však na prevenciu vrátane prevenívnych prehliadok.

Vybrať oddelenie