Operácie na odstránenie močových kameňov

Moderná doba dáva urológom možnosť odstrániť kameň elegantnejšie ako kedykoľvek predtým. Čo to pre pacienta znamená? Veľký benefit, dĺžku rekonvalescencie, teda schopnosť pacientov vrátiť sa ku každodenným činnostiam počítame na dni. Štatisticky operácie kameňov zvládame takmer na 100 % formou endoskopickej operácie. Hovoria Vám niečo termíny gastro-fibroskopia, či kolonoskopia?

Princíp je rovnaký, pomocou inštrumentov zakončených kamerou sa pod optickou kontrolou dostávame priamo k problému a riešime ho bez takzvaného rezania, či laparoskopie. Každopádne aj tieto metódy majú svoje miesto. Pokiaľ sú pre pacienta výhodnejšie, volíme ich.

Výber metódy je individuálny a závisí od niekoľkých skutočností. K hlavným patrí lokalita, počet a veľkosť kameňov, ďalej anatomické pomery močových ciest a obličky, či skúseností pracoviska a operatéra.

V zásade používame najčastejšie rigidnú a flexibilnú URS (ureterorenoskopia), poprípade PEK (perkutánne odstránenie kameňa).

URS (ureterorenoskopia)

Pri tejto operácii pracujeme s rigidným alebo flexibilným nástrojom. V oboch prípadoch ide o tenký nástroj, schopný prejsť cez močové cesty. Rozdiel je, že flexibilným nástrojom sa dostaneme aj do obličky, kdežto rigidným sa riešia kamene takzvané „vycestované, či padnuté“ už v močovode. Práve tieto spôsobujú renálnu koliku.

Priebeh operácie je nasledovný: prechádzame dolnými močovými cestami (močová trubica, mechúr) až do močovodu, respektíve obličky ku kameňu, ktorý odstránime v celku pomocou košíka. Druhá alternatíva je  použitie chirurgického lasera, pričom kameň sa pred odstránením zmenší, eventuálne sa úplne rozbije na prach.

V závislosti od výkonu sa následne operatér rozhoduje pre drenáž močových ciest pomocou stentu. Stentovanie môže byť krátkodobé alebo dlhodobé. Krátkodobý stent sa zväčša odstraňuje v priebehu prvých pooperačných dní. Dlhodobý odstraňujeme po niekoľkých týždňoch po výkone, počas kontroly – ambulantne.

Po operácii pacientov prepúšťame v priebehu 2 dní, v prípade že nenastanú komplikácie (najčastejšie teploty, bolesti a iné). V takom prípade samozrejme až po ich doriešení.

Ak vás zaujíma ako vyzerá táto operácia z pohľadu operatéra pozrite sa sem.

PEK/Lapaxia (perkutánne odstránenie kameňa)

Metódu využívame na väčšie kamene v obličke. Prístup do dutého systému obličky je cez kožu z boku.

Kameň následne odstraňujeme najčastejšie pomocou sonotródy, či lasera. Po výkone operatér volí podľa výkonu a skúseností pracoviska nefrostómiu – dočasnú krátkodobú drenáž (spomínanú vyššie), ich kombináciu alebo ponecháva bez hadičiek a drenáží.

Ak prebehne operácia a bezprostredné pooperačné obdobie bez komplikácie, trvanie hospitalizácie po operácii sa pohybuje v rozmedzí 2 – 3 dní.

Ku jednotlivým druhom operácií sa na tejto stránke ešte dostaneme detailnešie – v každom prípade súčastný stav technológií umožňuje operatétom postarať sa o takmer každý kameň vo vašich močových cestách. 

 

Autor : MUDr. Dávid Anovčin

 

Zdroje:

https://www.uwhealth.org/urology/ureteroscopy/11898

http://www.keystonekidney.com/about-kidney-stones.aspx

https://www.mykidneystone.com/en-US/life-after-surgery/nephrostomy-tube.html

https://www.medicalnewstoday.com/articles/154193.php

Hľadáte urologické oddelenie vo svojom okolí?

Na Slovensku máme veľmi kvalitné urologické oddelenia a kliniky, ktoré vedia vykonávať celú škálu urolitiatických operácií. Nezabúdajte však na prevenciu vrátane prevenívnych prehliadok.

Vybrať oddelenie