Diagnostika močových kameňov

Pre určenie správnej liečebnej modality pri prítomnosti močových kameňov je nevyhnutná správna diagnostika. Cieľom diagnostických metód je predovšetkým bližšia špecifikácia kameňa, počet kameňov, ich rozmery, uloženie, hustota či stupeň upchatia obličky, alebo jej poškodenie.

Diagnostika močových kameňov

Diagnostické vyšetrenie pozostáva z viacerých krokov.  Prvým neodmysliteľný krokom je anamnéza, to znamená rozhovor s pacientom. Štandardne otázky zameriavame na predchádzajúci výskyt kameňov, či ich výskyt v rodine, ktorý môže hovoriť o genetickej predispozícií. Nemenej dôležité sú aj vedomosti o ostatných pridružených ochoreniach čo môže napovedať viac o druhu a charaktere kameňa. Rovnako nás zaujímajú aj stravovacie návyky pacienta a pitný režim. Pri akútnej obličkovej kolike je kladený dôraz predovšetkým na bolesť, dĺžku jej trvania, okolnosti vzniku bolestí, charakter bolestí či jej vystreľovanie do iných partií.

Ďalšou diagnostickou modalitou je vyšetrenie moču. U mužov je to vyšetrenie stredného prúdu moču, u žien pre riziko kontaminácie a skreslenia výsledkov odoberáme cievkovaný moč, ktorý považujeme za objektívne vyšetrenie. Vo výsledkoch močového vyšetrenia sa zameriavame hlavne na prítomnosť červených krviniek – erytrocytov, ktoré svedčia o prítomnosti kameňa, prítomnosť bielych krviniek – leukocytov, ktoré svedčia o prítomnosti zápalu.

Nemenej podstatná je aj informácia o kvantitatívnej prítomnosti baktérií v moči. Pri hodnotení výsledkov sledujeme aj výskyt rôznych druhov solí, či už to môžu byť oxaláty, soli kyseliny močovej, či prítomnosť bielkoviny – cystínu. Z menovaných je však jednoznačným ukazovateľom len prítomnosť cystínu. Informáciu nám však môže poskytnúť aj hodnota pH moču, ktorá môže favorizovať niektoré druhy kameňov.

Dôležitým vyšetrením je fyzikálne vyšetrenie, kedy cieleným pohmatom brucha a úderom zo zadnej strany chrbta na oblasť obličiek môžeme potvrdiť, prípadne vylúčiť inú príčinu bolestí.

O zobrazovacích technikách používach pri diagnostike močových kameňov píšem viac tu.

Autor: MUDr. Milan Chalachan

Hľadáte urologické oddelenie vo svojom okolí?

Na Slovensku máme veľmi kvalitné urologické oddelenia a kliniky, ktoré vedia vykonávať celú škálu urolitiatických operácií. Nezabúdajte však na prevenciu vrátane prevenívnych prehliadok.

Vybrať oddelenie