Extrakorporálna litotripsia (ESWL)

Možností liečby močových kameňov je v dnešnej dobe veľa. Čoraz viac sa ale dostáva do popredia metóda ESWL – Extracorporeal shockwave lithotrypsy. Preklad tohto názvu vysvetľuje podstatu celého vyšetrenia – Litotrypsia extrakorporálnymi rázovými vlnami. V slovenčine sa často používa aj skratka LERV.

Princíp tejto liečebnej modality spočíva v prístroji, ktorý využíva piezoelektrický jav k vytváraniu výboja, ktorý sa šíry tekutým médiom a silou až niekoľko atmosfér pôsobí na močový kameň. Kameň sa pod tlakom rázových vĺn rozštiepi na viacero menších úlomkov, niekedy až na prach. Takéto fragmenty sa vo väčšine prípadov dokážu voľne vyplaviť močovými cestami, čo je cieľom tejto liečebnej metódy.

Je na ESWL vhodný každý?

Nie každý pacient je však vhodný na terapiu ESWL. Na našom Urologickom oddelení máme k dispozícií prístroj, ktorý zameriava močové kamene pomocou Rontgenového lúča. Preto rozbíjanie kameňov touto metódou je možné len u pacientov ktorý majú kameň viditeľný na Rontgenovom snímku, čo tvorí približne 50-60%. Dôležitá je aj veľkosť kameňa, totižto veľké kamene sa vo väčšine prípadov rozlomia len na väčšie úlomky, ktoré môžu upchať močové cesty a tak spôsobiť obličkovú koliku. Aj z tohto dôvodu pri kameňoch veľkosti nad 2 centimetre nevolíme ESWL, ale inú liečebnú modalitu.

Jeden z najpodstatnejších aspektov pre voľbu tejto metódy je uloženie kameňa. Pokiaľ sa kameň totižto nachádza na mieste ktoré prekrýva kosť, rázové vlny by smerovali do kosti a nedostali by sa ku kameňu. Ak sa kameň neprekrýva s kosťou, je dôležitá jeho pozícia čo sa týka orgánu. Naše skúsenosti sú lepšie pri kameňoch, ktoré sa nachádzajú v obličkovej panvičke, alebo v obličkových kalichoch – tu sa úspešnosť rozbíjania pohybuje medzi 60-70%. Pri kameňoch nachádzajúcich sa v močovode sa táto úspešnosť pohybuje približne na úrovni 40%.

Nemenej dôležité je určiť aj hustotu kameňa, tú určujeme pomocou CT vyšetrenia a hodnotíme ju v tzv Haunsfieldových jednotkách (HU). Pri hustote nad 800HU je pravdepodobnosť rozbitia kameňa nepriaznivá. tá sa dá posúdiť iba podľa CT vyšetrenia. Rozbíjanie kameňov má aj ďalšie obmedzenia. Pre riziko krvácania ESWL nerealizujeme pokiaľ pacient užíva lieky na riedenie krvi. Rovnako tak výkon neuskutočňujeme pokiaľ má pacient aktívny zápal v močových cestách, alebo kameňom spôsobenú obličkovú koliku.

O tom či ESWL je bolestivý zákrok alebo nie píšem viac tu.

Autor: MUDr. Milan Chalachan

Hľadáte urologické oddelenie vo svojom okolí?

Na Slovensku máme veľmi kvalitné urologické oddelenia a kliniky, ktoré vedia vykonávať celú škálu urolitiatických operácií. Nezabúdajte však na prevenciu vrátane prevenívnych prehliadok.

Vybrať oddelenie