Urologický stent

Čo je to stent ?

Lekár Vám oznámi – máte obličkovú koliku, bude nutné zaviesť stent.  Vy sa na neho pozeráte, a hlavou Vám prechádza:  „Čo to bude obnášať“?

Prasací chvostík

Stentu v močových cestách inak hovoríme pigtail, JJ stent, double J stent, hadička. Jedná sa o tenkú, dutú a pružnú hadičku rôznej dĺžky. Hlavnou funkciou je drenáž, zaistiť odtok moču z obličky do močového mechúra. Horná časť hadičky je stočená v panvičke obličky. Dolný koniec je stočený v močovom mechúre. Názov pigtail v preklade znamená ´´prasací chvostík´´. Dostal pomenovanie podľa  tvaru stočených koncov stentu. Práve tie zabraňujú vypadnutiu stentu.

Prečo zavádzame stent?

Dôležitou indikáciou zavedenia stentu je prekážka – obštrukcia močových ciest. Pri prítomnosti prekážky v močovode je bránené voľnému prechodu moču z obličky. Najčastejšou prekážkou je kameň, môžu to byť zúženia močovodu aj iné ochorenia. Stent zavádzame u žien väčšinou v lokálnej anestézii, u mužov pre anatomické pomery v celkovej anestézii. Používame endourologické inštrumentárium.

Ako dlho môže byt stent zavedený?

Dĺžku zavedenia stentu v močových cestách určuje lekár, podľa charakteru ochorenia. Maximálna doba zavedenia stentu závisí od materiálu, z ktorého je stent vyrobený. Dĺžka sa väčšinou pohybuje od troch mesiacov po dobu jedného roka. Najčastejšie sa využívajú stenty s dĺžkou zavedenia 3 mesiace.

Môžem cítiť zavedený stent?

Pri fyzickom zaťažení môže dôjsť  k zafarbeniu moču do červena krvou.  Spôsobuje to mechanické dráždenie steny močového mechúra voľným koncom stentu. Vtedy je dôležité zvýšiť príjem tekutín a znížiť fyzické zaťaženie. Väčšinou sa to upraví samo. Vo všeobecnosti pri zavedení stentu vždy opdorúčame zvýšiť príjem tekutín.  Ak nie sú prítomné bolesti, teploty, nie je nutné navštevovať lekára. Pacient môže cítiť pri zavedenom stente aj pobolievanie v boku. To je zapríčinené najčastejšie spätným tokom moču do obličky. Močovod za fyziologických podmienok funguje ako ventil, nedochádza k spätnému toku moču do obličky. Stent tento mechanizmus ruší.

Ako a kedy sa stent odstraňuje?

Po znecitlivení močovej trubice gélom a pomocou endourologického inštrumentária, stent extrahujeme z močových ciest. Tento výkon je v porovnaní so zavedením stentu rýchlejší, menej náročný, vykonáva sa v lokálnej anestézii u oboch pohlaví. Odstránenie stentu vždy určuje lekár. Záleží to od predošlého výkonu a zvyklostí pracoviska.

Autor: MUDr. Ondrej Kriško

 

Hľadáte urologické oddelenie vo svojom okolí?

Na Slovensku máme veľmi kvalitné urologické oddelenia a kliniky, ktoré vedia vykonávať celú škálu urolitiatických operácií. Nezabúdajte však na prevenciu vrátane prevenívnych prehliadok.

Vybrať oddelenie