Fakultná nemocnica s poliklinikou Trenčín

Urologické oddelenie pri FN Trenčín poskytuje komplexnú diagnostickú a liečebnú starostlivosť pre všetky urologické ochorenia v oblasti urológie dospelých a niektoré ochorenia u detí nielen v spádovom území Trenčianskeho kraja. Uprednostňujeme málo invazívne operačné techniky ako endoskopické metódy vyšetrovania i operácií, perkutánne liečenie ochorení obličiek napr. močových konkrementov, laparoskopické operácie pre urologické ochorenia. Ale sme plne pripravený aj na chirurgickú liečbu.

Primár:
Adresa:

Legionárska 594/28, 911 01 Trenčín

Vykonávame operácie:

Kde nás nájdete:

MUDr. Juraj Sokol