Rozdelenie močových kameňov podľa RTG

Urolitiázu možno deliť podľa röntgenového vzhľadu na kontrastné   a nekontrastné konkrementy (močové kamene). To znamená, že kontrastný močový konkrement je zachytený a viditeľný na röntgenovej snímke.  Zobrazenie konkrementu je závisle na jeho zložení.  Zvýšené vychytávanie rontgenového žiarenia je priamo úmerne výskytu  minerálov v danom kameni . Najvyšší záchyt, vychytavanie rtg žiarenia majú  kamene  s  obsahom vápnika (kalcia).   Zobrazovanie pomocou natívnej snímky brucha patrí k základným vyšetreniam. Viac ako 80 % konkrementov je röntgenovo kontrastných.  Vieme popísať ich veľkosť, počet a lokalizáciu. Hlavným úskalím je odlíšiť RTG kontrastný konkrement od kalcifikovanej lymfatickej uzliny, flebolitov ( jedná sa o útvar, ktorý možno nájsť v žilovom systéme. Vznikol postupnou kalcifikáciou, ukladaním vápnika do žilového trombu),  kalcifikovaných myómov. Hodnotenie často ovplyvňuje výrazná črevná náplň alebo sumácia, prekrytie konkrementu  skeletom (kostrou).  Pre presnú diagnostiku urolitiázy je vhodné vykonať špirálovú počítačovú tomografiu  označovanú ako CT vyšetrenie , ktoré nám dokáže zobraziť aj nekontrastné konkrementy a ďalšie potrebné parametre k stanoveniu správnej liečby.

Medzi  kontrastné konkrementy patria:

  • kalcium oxalát monohydrát – whewellit,
  • kalcium oxalát dihydrát- weddellit,
  • kalcium fosfát,  magnézium-amonium fosfát, brushit, apatit, cystín

 

Medzi nekontrastné konkrementy patria :

Urátové konkrementy, kyselina močová-dihydrát, xantín, 2,8-dihydroxyadenín, liekové konkrementy – iatrogénna urolitiáza.

 

Na obrázku č. 1 sa nachádza natívny snímok brucha,  kde sa nezobrazuje žiaden konkrement.

 

Na obrázku č. 2 pozorujeme bielou šípkou značené rontgenovo kontrastný konkrement,  čiernými šípkami v spodnej časti vľavo sa nachádza kalcifikovaná uzlina a flebolit, na pravej strane detekujeme flebolit.

 

Na obrázku č.3 pozorujeme zavedený stent v močových cestách a bielou šípkou znázornený konkrement.

 

Autor: MUDr. Ondrej Kriško

Hľadáte urologické oddelenie vo svojom okolí?

Na Slovensku máme veľmi kvalitné urologické oddelenia a kliniky, ktoré vedia vykonávať celú škálu urolitiatických operácií. Nezabúdajte však na prevenciu vrátane prevenívnych prehliadok.

Vybrať oddelenie