Typy močových kameňov

Kamene nachádzajúce sa v močovom systéme môžeme rozdeliť z chemického hľadiska na skupiny podľa typu chemickej látky, ktorá v ňom prevláda:

Oxalátové kamene

Tieto konkrementy tvoria z celkového počtu cca 60-70 %, patria sem  kalciumoxalát monohydrát, inak nazývaný aj  whewellit, kalciumoxalát dihydrát – weddellit, zmes whewellitu a weddellitu a ďalšie zmesi: oxaláty + apatit a oxalát + močová kyselina.

Najviac rozšíreným minerálom v močových cestách je whewellit,  vzhľad tohto kryštálu je tabuľkovitý, stlpcovitý, väčšinou je sfarbený do žlta až svetlohnedá.  Existuje viacero typov /I-V./

 

Ďalším zastupcom z tejto skupiny je weddellit, často ma kryštalický povrch bez ohraničeného jadra, vzhľad je bezfarebny,može byť biely,žltý, svetlo hnedý, pri styku s krvou červený až hnedočierný.  Niekedy tvorí piesok či drobné kamienky.

 

Fosfátové kamene

Do tejto skupiny zaraďujeme konkrementy kalciumfosfáty, hydroxylapatit známy pod názvom apatit,  β-trikalciumfosfát – whitlockit,    monokalciumfosfát-dihydrát – brushit, ďalej zmesi apatitu a brushitu, a iné zmesi, najčastejšie apatit kombinovány s oxálatmi. Čisté apatitové, alebo brushitové kamene sú vzácne. Táto skupina ma veľmi jemnozrnnú vrstevnatú štrukturu a na lome je zakrivená do formy lastury s perleťovým leskom.  Apatit je najčastejšie súčasťou prostatických kameňov a kameňov slinnych žliaz.

 

Urátové kamene

Uráty sú konkrementy z kyseliny močovej. Patria sem: kyselina močová-dihydrát, natrium-monohydrát, ammoniumhydrogénurát, a zmesi.  Farba je najčastejšie oranžová, tvar guľovitý s hladkým povrchom bez lesku.  Často sa vyskytuje v močovom sedimente a tvorí močový piesok.  Iný názov pre kyselinu močovú, mineralogický je,  tzv.  uricit.  Vyskytuje sa asi  5-10 % močových kameňov.  Pre výskyt kameňov z kyseliny močovej je príznačná prítomnosť konštantne kyslého pH moču. Pri röntgenovom vyšetrení nie sú kontrastné.

 

Infekčné kamene

Vyskytujú sa pri ťažkých infekciach močových ciest spôsobených predovšetkým bakteriami štiepiace močovinu, a tým spojené s alkalizácioumoču (pH trvalo > 6,0; u struvitu < 7,1).  Medzi zástupcov tejto skupiny patrí predovšetkým struvit , karbonátapatit –dahlit, xanthín .

Struvit tvorí kamienky bielej farby s hladkým povrchom, väčšinou v zmesi s apatitom.  Na ich lome býva zrnitej štruktúry bez ohraničeného jadra.  Iný názov pre struvit je  magnesiumamoniumfosfáthexa – hydrát (tripelfosfát). Kryštály, ktoré tvorí, majú tvar rakvy, sú bezfarebné, svetlo ružové za prítomnosti krvi, a na lome majú sklovitý lesk.

 

Cystinové kamene

Vyskytujú sa u cystinúrii, patria k vzácnym druhom, sú žlto sfarbené  s hladkým povrchom, nemajú ohraničené kryštalizačné jadro. Tvorí iba cca 0,2 % močových kameňov.

 

Ostatné druhy konkrementov

Do tejto skupiny  zaraďujeme zriedkavo sa vyskytujúce konkrementy.Patria medzi ne 2,8 dihydroxyadenínové konkrementy, ktoré sa  skladajú  z čistého 2,8-dihydroxyadenínu. Niekedy však môže obsahovať aj prímesi kyseliny močovej. Sú sivomodrej farby, na povrchu sú hrboľaté a drobivé.   Ďalším typom sú bielkovinové konkrementy močových ciest. Vznikajú v kyslom, neutrálnom a zásaditom moči a sú vždy spojené s infekciou. K vzniku konkrementov môže dochádzať aj pri podávaní liekov, vtedy hovoríme o iatrogennej urolitiaze. Vznikajú dôsledkom kryštalizácie podávaných liekov a ich metabolitov vylučovaných obličkami, alebo ako dôsledok porúch, ktoré sú vyvolané liekmi a sprevádzané supersaturáciou moču kameňotvornými látkami, alebo sa tvoria zmenami intracelulárneho metabolizmu v obličkách

 

Autor: MUDr. Ondrej Kriško

 

Zdroj:  https://calculi.cz/material.php

https://is.muni.cz/el/1411/podzim2015/BLKB0321p/60479028/Moc_kameny_-_pred.pdf

http://www.newslab.sk/wp-content/uploads/2016/12/Nottn%C3%A1_Uroliti%C3%A1za.pdf

https://is.muni.cz/th/zuzd7/DP.pdf

 

Hľadáte urologické oddelenie vo svojom okolí?

Na Slovensku máme veľmi kvalitné urologické oddelenia a kliniky, ktoré vedia vykonávať celú škálu urolitiatických operácií. Nezabúdajte však na prevenciu vrátane prevenívnych prehliadok.

Vybrať oddelenie