Kamene v močovom mechúre. II. diel

Aké sú príznaky ?

Kamene močového mechúra nemusia okamžite vyprodukovať symptómy, t.j. príznaky. Podráždený močový mechúr kameňom sa môže prejavovať následovne: bolesť a nepríjemne pocity pri močení, problémy s močením, prerušované močenie /označované ako dribling/, nemožnosť sa vymočiť , retencia moču, častejšie močenie = polakizúria, krv v moči = hematuria, bolesť v penise u mužov, dlhšie spustenie prúdu moču.

 

Diagnostika:

K detekcii cystolitiázy sa využívajú anamnestické, fyzikálne a zobrazovacie vyšetrenia. K stanoveniu diagnózy je potrebné vyšetriť moč so zameraním na chemické, biochemické , bakteriologické vyšetrenie, vyšetrenie pH, prítomnosť krvi, vyšetrenie odberu krvi biochemicke vyš., kyselina močová, ióny, atď. Na zobrazenie sa využíva  röntgenový snímok, označovaný ako natívne vyšetrenie brucha poležiačky, ktoré má svoje limity. Nie každý močový konkrement je na röntgenovej snímke zobraziteľný, preto zohráva dôležitú úlohu aj ultrasonografické vyšetrenie, ktorým je možne detekovať konkrementy aj v močov. mechúre, na princípe vytvárania a zachytávania akustického tieňa.

Možné je využiť aj intravenóznu urografiu, kde sa využíva špeciálna tekutina – jódová kontrastná látka, ktorá sa vstrekuje do žily a prechádza do obličiek, močového mechúra, a následne sa pomocou röntgenových lúčov podľa časového protokolu detekujú príznaky močových konkrementov. Patrí sem aj možnosť uretrocystoskopického vyšetrenia, jedna sa o metódu vyšetrenia močovej trubice a močového mechúra pomocou endoskopického prístroja.

Najpresnejšou a najvyťaženejšou neinvazívnou metódou je špirálová počítačová tomografia označovaná ako CT vyšetrenie, dokáže nám zobraziť presnú lokalitu, veľkosť, tvrdosť konkrementu, počet, a v niektorých modalitách s určitou pravdepodobnosť určiť typ konkrementu. Ak máme stanovenú správnu diagnózu, až vtedy môžeme rozhodnúť ako metódu liečby určíme.

 

Ako zahájiť správnu liečbu kameňov močového mechúra ?

Po detekcii veľkosti konkrementu, denzity, tvrdosti a počte konkrementov močového mechúra zvolíme vhodnú metódu liečby. Rozpustenie kameňov nie je vhodná metóda, konkrement je potrebné odstrániť. Využitie mimotelového rozbíjania, extrakorporálnej litotripsie konkrementu sa tiež nepreferuje, je ale jednou z možnosti.

Metódy na extrakciu konkrementu delíme na endoskopické a otvorené chirurgické metódy. V skupine endoskopických metód využívame prirodzene anatomické cesty, výkon sa realizuje cez močovú trubicu v celkovej anestézii, za využitia špecializovaného urologického inštrumentária. Na jeho likvidáciu môžme využiť rôzne zdroje energie, fragmentáciu a následné kompletné odstránenie.

Medzi endoskopické metódy zaraďujeme transuretrálnu cystolitotripsiu pomocou využitia zdroja energie, mechanického litotriptora, EHL elektrohydraulická litotripsia, EKL elektrokinetická litotripsia, využitie lasera – tzv. laserová cystolitolapaxia. Ak je konkrement objemný, je pravdepodobné, že jeho odstránenie nebude možné endoskopicky.

V takom prípade sa indikuje otvorená chirurgická metóda, tzv. cystolitotómia, čo znamená otvorenie močového mechúra v celkovej anestézii cez kožu podbruška a prednú resp. hornú stenu močového mechúra. Po extrakcii kameňa sa močový mechúr zašije, ponechá sa zavedený močový katéter do zahojenia rany. – Záleží však od zvyklostí pracoviska. Pacienti po tomto zákroku sú sledovaní v pravidelných časových intervaloch v urologických ambulanciách.

 

Autor: MUDr. Ondrej Kriško

 

Zdroje:

ZVARA, Vladimír. HORÁK, Michal a kol. Urologické operace. Martin:Osveta,2010 288s., ISBN 978-80-8063-338-7

walz-el.de

uroweb.org

emedicine.medscape.com

ncbi.nlm.nih.gov

Hľadáte urologické oddelenie vo svojom okolí?

Na Slovensku máme veľmi kvalitné urologické oddelenia a kliniky, ktoré vedia vykonávať celú škálu urolitiatických operácií. Nezabúdajte však na prevenciu vrátane prevenívnych prehliadok.

Vybrať oddelenie