História liečby močových kameňov II. – litotómia

V ďalšom článku vám chcem priblížiť, čo je to litotómia, a ako podmienila vznik urológie. Litotómia pochádza z gréckych slov lithos – kameň a tomos – rez, čiže v preklade je to chirurgická metóda, na odstránenie kameňov z tela otvorenou cestou. Ide o kamene, ktoré po vytvorení nemôžu opustiť močové cesty prirodzenou cestou.  pyelolitotómii, hovoríme vtedy, ak sa odstraňujú  konkrementy, ktoré sa vytvorili v obličke.  Ak máme na mysli močový mechúr,  vtedy hovoríme o cystolitotómii.  

 Vývoj litotómie

Litotómia prešla svojím historickým vývojom od pre nás barbarského postupu, až po dnešné extrakcie konkrementu metódou bez rezu.

Ako teda taká litotótmia prebiehala? Močová trubica bola rozšírená (dilatovaná) drevenou alebo chrupavkovou kanylou, a konkrement zatlačený veľkou silou na perineum (priestor medzi anusom a pohlavnými orgánmi), pokiaľ nevypadol , alebo nebol odsatý ústami.

Ďalším prístupom extrakcie konkrementu už za pomoci rezu bol rez cez perineum. Najprv strednou čiarou, neskôr zľava. Začiatkom 18.storočia sa začal používať –  suprapubický prístup – rez nad lonovou kosťou .

17. a 18. storočie

Operačné výkony v tom období  vykonávali ránhojiči, označovaní aj ako litotomici. V historických archívoch sa spomína meno Frére Jaques Beaulieu, ktorý bol cestujúci litotomik a dominikánsky mních. Koncom 17. storočia vyvinul operáciu z bočného prístupu na perineu za účelom extrakcie močového kameňa.  Táto metóda sa so znalosťami anatómie,  vývojom inštrumentov,  ďalej rozvíjala a zdokonaľovala. 

Začiatkom 18. storočia chirurg Wiliam Cheselden publikoval prácu, postup  a skúsenosti o suprapubickom prístupe odstránenia kameňa, cystolitotómii. Táto metóda bola vylepšovaná ďalšími odborníkmi v tej dobe a stala sa základom aj pre dnešné postupy v otvorenej operatíve odstránenia močového konkrementu.

Ďalšie myšlienky viedli k možnostiam rozbíjania močového kameňa vo vnútri močového mechúra. To viedlo k vzniku litotripsie, o ktorej si povieme v ďalšom článku.        

Autor: MUDr. Ondrej Kriško

 

Použitá literatúra:

RICHES, E. The history of lithotomy and lithotrity. Annals  The Royal College of Surgeons of England 1968 Oct; 43(4): 185–199. ( on internet – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2312308/)

Moran E. Michael Urolithiasis A comprehensive history Springer New York Heidelberg Dordrecht London  ISBN 978-1-4614-8195-9   2014  p.486  

 

Hľadáte urologické oddelenie vo svojom okolí?

Na Slovensku máme veľmi kvalitné urologické oddelenia a kliniky, ktoré vedia vykonávať celú škálu urolitiatických operácií. Nezabúdajte však na prevenciu vrátane prevenívnych prehliadok.

Vybrať oddelenie