Perkutánna extrakcia konkrementu (PEK)

Jedným z invazívnych výkonov na odstránenenie i objemnejších konkrementov priamo z obličky je tzv. PEK – perkutánna extrakcia konkrementu, občas nazývaná i perkutánna nefrolitotómia. V tomto článku sa výkonu budeme podrobnejšie venovať – povieme si pre koho je vhodný, ako výkon i hospitalizácia prebieha a čo očakávať v pooperačnom období. 

Indikácie k PEK-u:

Veľká výhoda oproti iným metódam odstraňovania obličkových kameňov je v tom, že počas jedného operačného výkonu dokážeme odstrániť objemnú litiázu veľkosti nad 20 mm. Výkon je taktiež indikovaný v prípade početných kameňov v obličke. Eventuálne aj vtedy, keď máme podľa CT dokázanú vysokú tvrdosť kameňa (udáva sa v HU – Hounsfieldove jednotky).

Často sa stretávame s odliatkovými konkrementami – kopírujú tvar kalichov dutého systému obličky, eventuálne vypĺňajú celú obličkovú panvičku. Práve s touto litiázou si vďaka PEK-u dokážeme poradiť. 

V porovaní s flexibilnou i rigidnou ureterorenoskopiou a ESWL je táto metóda invazívnejšia, s čím prichádza logicky i vyššie riziko komplikácií – medzi najčastejšie patria krvácanie, pooperačný výstup teploty spojený s infekciou, poranenie obličky a iných orgánov. 

Ako prebieha hospitalizácia? 

Pri tomto výkone je nutná hospitalizácia pacienta. Štandardne pri nekomplikovanom operačnom i pooperačnom priebehu trvá výkon na našom pracovisku 3 dni. V jeden deň pacient príde s hotovým interným a anesteziologickým predoperačným vyšetrením /resp. s ďalšími, ktoré mu jeho lekár odporučí/. Na ďalší deň prebieha samotný operačný výkon – pacient je od polnoci nalačno kvôli následnej anestéze či už spinálnej alebo celkovej. Po výkone je pacient sledovaný na štandardnom oddelení.  Pokiaľ nemá žiadne komplikácie, na 1. deň po operácii je prepustený do domácej starostlivosti.

Aký je princíp operačného výkonu?

PEK sa vykonáva v spinálnej alebo celkovej anestéze. Pacient leží v polohe na bruchu alebo na chrbte, záleží od preferencií operatéra. Pri každej polohe je prístup k obličke trochu iný. Pod RTG kontrolou vykoná lekár cez kožu nápich smerom na dutý systém obličky. Postupne sa pomalým rozširovaním vytvorí dostatočne priestranný kanál na zavedenie pracovného nástroja – nefroskopu. Nefroskop je vybavený zdrojom svetla, optikou a pracovným kanálom – vďaka nemu vidíme a pracujeme v teréne obličky.

Podľa veľkosti kameňa ho odstraňujeme vcelku alebo ho pred odstránením rozdrvíme na menšie úlomky. Po samotnom výkone sa do obličky zavedie nefrostómia alebo do močovodu ureterálny stent. Niekedy sa výkon môže ukončiť aj bez drenážnej hadičky, ktorá zabezpečuje kontinuálny odtok moča.

Čo očakávať po výkone? 

Pri prepustení pacienta ho lekár poučí o režimových opatreniach, ktoré by mal po výkone dodržiavať. V prípade, že pacient odchádza s ponechaným stentom vo vnútri obličky a močovodu, môže zažívať komplikácie s ním spojené. To sú napríklad dyskomfort v podobe častého nutkania na močenie, pálenie pri močení, ružovo sfarbený moč. O bežnom fungovaní so stentom sme písali tu . Príznaky bývajú mierne, neohrozujú pacienta na živote. Samozrejme, ak pacient má ponechaný stent, pri odchode sa dohodneme i na termíne extrakcie. Tá nevyžaduje opätovnú hospitalizáciu, robí sa ambulantne – cez močovú trubicu a v miestnom znecitlivení.

Priebeh popísanej operácie si môžete pozrieť tu.

Autor: MUDr. Paulína Jagerčíková

Hľadáte urologické oddelenie vo svojom okolí?

Na Slovensku máme veľmi kvalitné urologické oddelenia a kliniky, ktoré vedia vykonávať celú škálu urolitiatických operácií. Nezabúdajte však na prevenciu vrátane prevenívnych prehliadok.

Vybrať oddelenie