Obličková kolika počas pandémie koronavírusu

V tomto období, kedy aj našu krajinu zasiahla pandémia koronavírusu, došlo k zmenám aj v systémoch zdravotnej starostlivosti. Počas tejto zložitej situácie sa od nemocníc žiada, aby sa dočasne pozastavili plánované chirurgické výkony či ambulantné kontroly. Opatrenia sa robia kvôli celkovej príprave, vytváraniu a premeny niektorých oddelení na tzv. červené pavilóny a zóny. Ich cieľom je zabezpečenie ochrany pacientov a nemocničného personálu pred šírením nákazy. Prijímajú sa viaceré epidemiologické opatrenia, vytvárajú sa postupy a návrhy k riešeniu jednotlivých prípadov. 

Obličková kolika počas pandémie

Pacienti si ale môžu položiť otázku: “Čo robiť, ak som dostal obličkovú koliku počas pandémie?” Základnými liečebnými postupmi pri obličkovej kolike je podávanie liekov proti bolesti (analgetík) a liekov, ktoré uvoľňujú náhle, vôľou neovládateľné sťahy hladkého svalu. Sú spomenuté v predchádzajúcich článkoch. V prípade, že bolesti neustupujú, opakujú sa alebo sa celkový stav zhorší, pacient musí znovu vyhľadať lekársku pomoc. Môžete kontaktovať svojho praktického lekára prípadne navštíviť pohotovosť. Podľa závažnosti stavu môžete kontaktovať aj záchrannú zdravotnú službu, ktorá podá bližšie informácie, ako postupovať ďalej. Nebezpečné je najmä spojenie obličkovej koliky a bakteriálneho zápalu, písali sme o tom tu.

Mám stent alebo nefrostómiu

Ďalšou otázkou môže byť: “Mám stent alebo nefrostomický katéter a čakám na operáciu, čo mám robiť?” Tieto „hadičky“ môžu byť v tele bezpečne zavedené niekoľko mesiacov. Maximálna doba zavedenia stentu závisí od materiálu, z ktorého je stent vyrobený. Dĺžka sa väčšinou pohybuje od troch mesiacov po dobu jedného roka. Písali sme o tom v článku tu a tu.  V tomto prípade jednotlivé pracoviská telefonicky konzultujú a informujú pacientov ohľadom ďalšieho postupu. Ak vás nikto nekontaktoval, nebojte sa príslušné pracovisko kontaktovať vy.

Kedy mi vyberiete ten kameň?

 “Kedy mi vyberiete kameň?” V tejto chvíli nevieme, ako dlho bude táto situácia trvať, no nič sa nemení na tom, že zdravotná starostlivosť bude poskytovaná s určitými obmedzeniami naďalej. Urgentné neodkladné operácie vykonávame nepretržite. V prípade pacientov, ktorí vyžadujú urgentnú neodkladnú endourologickú operáciu a majú príznaky ochorenia COVID-19, alebo majú potvrdený COVID-19, je operácia vykonaná s dodržaním prísnych epidemiologických opatrení.  

Na záver spomeniem rímsky aforizmus “Si vis pacem, para bellum” v preklade: „Ak chceš mier, priprav sa na vojnu.“

Nezostáva nám nič iné, musíme ostať disciplinovaní a trpezliví. Dúfame, že vám naše rady pomôžu a spolu zvládneme túto situáciu.

Update (1.V.2020): Od 20. apríla 2020 je zo strany MZSR dovolené podľa zváženia primárov oddelení operovať aj močové kamene všetkými prístupnými metódami. (admin stránky)

 

Autor: MUDr. Ondrej Kriško

Hľadáte urologické oddelenie vo svojom okolí?

Na Slovensku máme veľmi kvalitné urologické oddelenia a kliniky, ktoré vedia vykonávať celú škálu urolitiatických operácií. Nezabúdajte však na prevenciu vrátane prevenívnych prehliadok.

Vybrať oddelenie