Nefrostómia

Čo je to nefrostómia ?

Pod pojmom nefrostómia alebo nefrostomický katéter si môžeme predstaviť hadičku, ktorá sa umiestňuje do obličiek. Slúži na odvádzanie moču z tela. Vytvára priechod pre moč, ktorý obchádza močový mechúr a prechádza von z tela nefrostómiou. Nefrostómia sa napája na zberné vrecúško, do ktorého sa zhromažďuje moč, niekedy aj zvyšky, úlomky kameňa po operačnom zákroku. 

Prečo zavádzame nefrostómiu ? 

Počas vyšetrovania Vám lekár oznámi, že je potrebné zaviesť nefrostómiu. Ak dôjde k zablokovaniu močovodu, moč nemôže odtekať z obličky do močového mechúra. To spôsobuje hromadenie moču v obličkách. Ak k tomu dôjde, obličky nemôžu pracovať správne a postupne môže dôjsť k ich úplnému znefunkčneniu. Takýto stav vedie k tomu, že sa budete cítiť veľmi zle, pokiaľ to nebude rýchlo ošetrené. Môže sa stať, že budete potrebovať jednu alebo dve nefrostomické hadičky, v závislosti od toho, či je zablokovaný jeden alebo obidva močovody. 

Najčastejšími príčinami, kedy je potrebné zaviesť nefrostómiu je: 

 • prekážka v močových cestách, ktorá je spôsobená objemnými obličkovými kameňmi ako potrebný prístup pre endourologické operačné postupy
 • nemožnosť zavedenia ureterálneho stentu do močovodu
 • pri potrebe rýchleho uvoľnenia moču pri ťažkom zápale, abscese
 • zablokovanie močovodu u ľudí s rakovinou, ktorá svojím rozsahom postihuje močovod
 • únik moču pri traumatickom poranení močových ciest pri úraze
 • iatrogénne poranenie (spôsobené lekárom) močových ciest, poranenie močových ciest pri operačnom riešení 
 • zablokovanie močových ciest súvisiace s tehotenstvom 
 • zablokovanie močových ciest ako komplikácia pri transplantácii obličky
 • ako prístup do zberného systému močových ciest pre potreby priameho podávania infúznych  látok na rozpušťanie kameňov, chemoterapie, antibiotickej liečby

Ako zavádzame nefrostómiu ?

Zavedenie nefrostómie musí vykonávať urológ. Pred samotným výkonom Vám lekár vysvetlí,  aký je postup a možné vedľajšie účinky alebo komplikácie. Vyžaduje sa  podpísanie tlačiva, kde dáte Váš súhlas s vykonaním tohto zákroku. V pripade nejasností sa neváhajte pýtať. 

Zavedenie nefrostómie sa vykonáva v polohe na bruchu pod röntgenovou a ultrazvukovou kontrolou. Po znecitlivení oblasti v mieste vpichu lokálnym anestetikom – liekom na potlačenie bolesti, sa pomocou ultrazvukovej kontroly vykoná vpich ihlou do dutého systému obličky. Následne sa aplikuje kontrastná látka, ktorá zobrazí správnu polohu zavedenia ihly. Po vodiacom drôte a rozšírení miesta vpichu potrebnými pomocnými nástrojmi sa zavedie definitívna nefrostómická hadička, ktorá sa ku koži upevní pomocou nevstrebatelného šicieho materiálu, aby hadička nevypadla. Prekryje sa sterilným krytím a vždy sa kontroluje jej priechodnosť. Pacienta a sprievod poučíme o starostlivosti nefrostómie.  

Ako dlho môže byť zavedená nefrostómia ?

Nefrostomická hadička môže ostať v obličke pokiaľ sa Vám neodstráni prekážka v močových cestách. Závisí to od situácie. Môže to byť iba dva až tri dni, alebo bude potrebné ponechať hadičku dlhšie obdobie do vyriešenia prekážky. Podľa charakteru prekážky a na základe vašej zravotnej situácie Vám lekár povie ako dlho musí hadička ostať na svojom mieste. Ak dôjde k liečbe príčiny obštrukcie, lekár Vám hadičku odstráni. Ak problém pretrváva, alebo sú prítomné trvalé zmeny v priechodnosti močových ciest je možné, že hadička bude musieť ostať natrvalo a bude ju potrebné pravidelne meniť.  

Ako sa starať o nefrostómiu ?

V určitých prípadoch je potrebné nefrostomickú hadičku ponechať aj po prepustení z nemocnice. Tým pádom budú mať viaceré Vaše činnosti určité obmedzenia, takže bude pravdepodobne potrebné, aby Vám niekto so starostlivosťou pomohol.  

Starostlivosť o nefrostómiu je dôležitá, preto odporúčame postupovať podľa týchto rád:

 • Zberné vrecúško vždy vyprázdnite skôr, ako sa naplní
 • Ak pozorujete únik moču okolo hadičky, vymeňte krytie
 • Zberné vrecúško a hadička môže navlhnúť, môžete sa sprchovať, ale uistite sa, že v mieste zavedenia nefrostomickej hadičky – na koži je prekryté obväzom. Je potrebné sa vyhýbať kúpaniu vo vani. 
 • Bežne počas dňa nefrostomickú hadičku udržiavajte suchú a chránenú pred vodou.       
 • Kožu okolo miesta zavedenia nefrostómie udržiavajte čistú a obväz vymieňajte pravidelne. 
 • Je dôležité zabrániť vstupu baktérii a iných choroboplodných zárodkov do odtokovej časti moču, to môže viesť k infekcii obličky. 
 • Uistite sa, že zberné vrecúško neťaháte voľne po podlahe
 • Ak dôjde k náhodnému poškodeniu vrecúška, alebo začne unikať moč, okamžite ho vymeňte.

V závere Vám pripájam odkaz na video (1)pre lepšiu predstavivosť ako sa zavádza nefrostómia. V ďalšom odkaze je pár rád ako sa starať o nefrostómiu (2). Dúfame, že Vám naše rady pomôžu. 

Autor: MUDr. Ondrej Kriško

Literatúra:

https://emedicine.medscape.com/article/1821504-overview#a4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312169/

1 – https://www.youtube.com/watch?v=ZtehDTu5oz0 

2 – https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hlbWNKht7r0

 

Hľadáte urologické oddelenie vo svojom okolí?

Na Slovensku máme veľmi kvalitné urologické oddelenia a kliniky, ktoré vedia vykonávať celú škálu urolitiatických operácií. Nezabúdajte však na prevenciu vrátane prevenívnych prehliadok.

Vybrať oddelenie