Využitie lasera v urológii

Neodmysliteľnou súčasťou odstraňovania močových kameňov je laser. Jeho vznik a následné využitie v medicíne viedlo k výraznému pokroku. Zavedenie laseru do liečby umožnilo vývoj minimálne invazívnych prístupov, čo viedlo k zvýšeniu efektivity,  bezpečnosti  a rýchlejšej rekonvalescencie pacienta. Ak porovnávame endoskopický výkon realizovaný v močových cestách a klasický ,,otvorený‘‘ výkon. Poďme si niečo bližšie o vzniku laseru pripomenúť. 

Kedy vznikol laser ? 

Laser je skratka z anglického ,,Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“  čo v preklade znamená zosilnenie svetelného lúča stimulovaného emisiou žiarenia. Princípom jeho fungovania Vás nebudem zaťažovať. Ak by Vás bližšie zaujímal princíp, pripájam odkaz tu.

Poďme sa však pozrieť, kto stal za jeho vznikom. V roku 1917 položil základnú teóriu ,,Stimulovanej emisie žiareni“  Albert Einstein.  Prvý funkčný laser v histórii na báze rubínového kryštálu zostavil v roku 1960 americký fyzik, Theodor Harold Maiman. Priekopníkom využitia lasera v medicíne bol L´Esperance, ktorý v roku 1963 využíval laser  v očnom lekárstve u pacientov s diabetickou retinopatiou. Laser sa ďalej zdokonaľoval a vyvíjal. V dnešnej dobe máme viacero typov laserov, ktoré možno rozdeliť podľa skupenstva aktívneho média. V urológii najčastejšie využívane HolmiovéThuliové YAG lasery.  

Ako využívame laser my ?

Pri odstraňovaní kameňov pomocou špeciálneho prístroja ureterorenoskopu, zavádzame laserové vlákno cez pracovný kanál až k miestu, kde sa konkrement nachádza. Následne si nastavíme potrebnú energiu a frekvenciu akou chceme vykonávať tripsiu – rozbíjanie močového kameňa. Nastavenie laseru nám umožňuje využívať rôzne operačné techniky na odstránenie kameňa. Konkrement je možné rozbiť úplne na drobné zrnká, ktoré sa vyplavia z močových ciest samé, alebo na drobné úlomky, ktoré následne vytiahneme špecializovanými košíkmi.  Na tomto odkaze môžete vidieť, ako vyzerá laserová tripsia.

 

V spolupráci s technickými inžiniermi a firmami zaoberajúcimi sa vývojom laseru v medicíne, sa možnosti nastavenia laseru, jeho výkonnosť či stabilizačné techniky zdokonaľujú, čo vedie k zvýšeniu efektivity a bezpečnosti pri jeho používaní. V tomto videu môžete vidieť porovnanie niektorých tipov laserov.

 

Verím, že Vás článok zaujal a niečo nové ste sa dozvedeli. 

Autor: MUDr. Ondrej Kriško, MPH

 

Literatúra: 

https://www.ulsinc.com/learn/history-of-lasers

https://czechlasers.cz/studovna/historie-laseru-ve-svete/

https://www.casopisendoskopie.cz/pdfs/end/2009/03/06.pdf   

Hľadáte urologické oddelenie vo svojom okolí?

Na Slovensku máme veľmi kvalitné urologické oddelenia a kliniky, ktoré vedia vykonávať celú škálu urolitiatických operácií. Nezabúdajte však na prevenciu vrátane prevenívnych prehliadok.

Vybrať oddelenie